
').attr( { 'data-name': "maxsote_hotinfo" }).css( { "width": "100%", "padding": "10px 0", "color": text_color, "background": bg_color, "font-size": font_size+"pt", "text-align": "center", "font-weight": "600", "z-index": "1000", "top": "0", "cursor": "pointer", "position" : "relative", "box-sizing" : "initial" } ); //sprawdzenie czy istnieje w cookie zmienna sygnalizujaca wylaczenie przez uzytkownika var client_disabled = $.cookie("hotinfo_clientdisabled"); if(typeof client_disabled == 'undefined'){ client_disabled = false; } //ustalenie pozycji statycznej hotinfo (gora czy dol strony) if(client_disabled==0 || clientdisable==0){ //jesli uzytkownik nie wylaczyl hotinfo lub nie ma mozliwosci wylaczenia przez uzytkownika if(bottom_position == 1) { hotinfo_element.appendTo("body"); } else { hotinfo_element.prependTo("body"); } } //fix nowa galeria shoper $(".js__gallery_new").css({ "z-index" : "1002" }); //ustalenie css czy hotinfo ma byc fixed if(fixed && fixed==1 && client_disabled==0){ if(bottom_position == 1) //jesli na dole to fixed od dolu { hotinfo_element.css({ "position" : "fixed", "bottom": "0px", "left" : "0px", "top" : "inherit" }); $("body").css("padding-bottom","40px"); }else{ //jesli u gory to fixed od gory hotinfo_element.css({ "position" : "fixed", "top": "0px", "left" : "0px" }); $("body").css("padding-top","40px"); //fix basket-contain if($(".basket-contain").length){ var topval = parseInt($(".basket-contain").css('top')); topval += 40; $(".basket-contain").css('top',topval+"px"); } } } //ustalenie czy hotinfo moze zostac wylaczone przez uzytkownika if(clientdisable==1){ //jesli jest taka mozliwosc, dodaj przycisk zamknij $('').css( { "display" : "innline-block", "cursor" : "pointer", "color" : text_color, "font-size" : "22pt", "position" : "absolute", "top" : "50%", "right" : "8px", "border-color" : text_color, "margin" : "-15px 6px 2px 6px", "font-family" : "fontAwesome" } ).html('').attr("title","Wyłącz ten pasek na 1 dzień").appendTo('#MX_hotinfo'); $("#hotinfo_close").click(function(){ $("#MX_hotinfo").slideUp(); $("body").css("padding-bottom","0"); $("body").css("padding-top","0"); //fix basket-contain if($(".basket-contain").length && bottom_position!=1){ var topval = parseInt($(".basket-contain").css('top')); topval -= 40; $(".basket-contain").css('top',topval+"px"); } $.cookie('hotinfo_clientdisabled',1,{path: '/', expires : 1}); }); $(".k_phrase").css("padding","0 30px 0 0"); } //pobieranie szerokości okna i ustalenie maksymalnej szerokosci fraz //var width = $(".container").outerWidth(); //if(!width || width==0 || width=='undefined'){ // width = 1200; //} //sprawdzenie czy jest zawijanie do kolejnej linii if(text_wrap=="wrap"){ //zawijanie tekstu $('
').css( { "width" : "88%", "margin" : "0 6%", "text-align" : "center", "white-space" : "wrap", "max-height" : "unset", "line-height": "150%" } ).appendTo('#MX_hotinfo'); $("MX_hotinfo").css("height","auto"); } else{ //po staremu $('
').css( { "width" : "88%", "margin" : "0 6%", "text-align" : "center", "white-space" : "nowrap", "text-overflow" : "ellipsis", "overflow" : "hidden", "max-height" : "unset", "line-height": "150%" } ).appendTo('#MX_hotinfo'); //obsługa RWD if($(window).width() < 600){ $("#MX_phrases").css({ "width" : "78%", "margin" : "0 11%" }); //fix search $("form.search_open").css("margin-top","40px"); } } if($(window).width() < 600){ $("#MX_hotinfo").css("z-index","20"); } //funkcja do licznika interval = setInterval(MxTimer, 1000); function MxTimer () { $('.mx_timer').each(function(index, item){ let date = new Date($(item).data('time').replace(/-/g, "/")); let time = date.getTime() - new Date().getTime(); if (time <= 0) { clearInterval(interval); $(item).find('.mx_timer_days .mx_timer_value').html('0'); $(item).find('.mx_timer_hours .mx_timer_value').html('00'); $(item).find('.mx_timer_minutes .mx_timer_value').html('00'); $(item).find('.mx_timer_seconds .mx_timer_value').html('00'); //kod własny $('.mx_flashsale .mx_counter .mx_head').html('Odśwież stronę aby zobaczyć nowy Flash Sale'); return; } let seconds = Math.floor(time / 1000); let minutes = Math.floor(seconds / 60); let hours = Math.floor(minutes / 60); let days = Math.floor(hours / 24); if ($(item).find('.mx_timer_days').length == 0) { $(item).find('.mx_timer_hours .mx_timer_value').html(('0'+hours).slice(-Math.max(2, hours.toString().length))); } else { $(item).find('.mx_timer_days .mx_timer_value').html(days); $(item).find('.mx_timer_hours .mx_timer_value').html(('0'+hours%24).slice(-2)); } $(item).find('.mx_timer_minutes .mx_timer_value').html(('0'+minutes%60).slice(-2)); $(item).find('.mx_timer_seconds .mx_timer_value').html(('0'+seconds%60).slice(-2)); }); } //populacja hotinfo frazami //pobranie obecnego jezyka function APIloader() { if(!window.frontAPI) { setTimeout(APIloader,0); } else { var current_lang = frontAPI.getLang(); $.each(hotinfo_phrases, function(index, value){ //each po tablicy z konfiguracja if(value['phrase_active']==1 && value['phrase_lang_id']==current_lang){ if(text_wrap=="wrap"){ //zawijanie tekstu $('').html(value['phrase_text']).css( { "width" : "88%", "margin" : "0 6%", "color" : text_color, "text-align" : "center", "white-space" : "wrap", "max-height" : "unset", "line-height": "150%", } ).addClass("hotinfo_phrase_"+index).appendTo('#MX_phrases') $("#MX_hotinfo").css("height","auto"); }else{ $('').html(value['phrase_text']).css( { "width" : "88%", "color" : text_color, "margin" : "0 6%", "text-align" : "center", "white-space" : "nowrap", "text-overflow" : "ellipsis", "overflow" : "hidden", "max-height" : "unset" }).addClass("hotinfo_phrase_"+index).appendTo('#MX_phrases') } } if(!value['phrase_link']==""){ //jesli link nie jest pusty $(".hotinfo_phrase_"+index).attr({ "href": value['phrase_link'] }) } if(!value['phrase_link']=="" && value['phrase_targetblank']==1){ //jesli link nie jest pusty i ma otworzyc w nowej karcie $(".hotinfo_phrase_"+index).attr({ "target": "_blank" }) } //tryb z licznikiem do dowolnej daty if(value['hotinfo_mode']=="basic_counter"){ var counter_position = value['counter_position']; var counter_date = value['counter_date']; let timer = $('
'); timer.append('0 dni '); timer.append('0:'); timer.append('0:'); timer.append('0'); timer.css( { "display" : "inline-block", "padding" : "0px 0px 0px 10px;", "text-align" : "left" }); $(".mx_timer_label").css("padding","0 5px"); if(counter_position=="after_phrase"){ timer.appendTo(".hotinfo_phrase_"+index); }else if(counter_position=="before_phrase"){ timer.prependTo(".hotinfo_phrase_"+index); $(".mx_timer").css("margin-right","5px"); } MxTimer(); } //tryb z licznikiem do darmowej wysylki if(value['hotinfo_mode']=="freeshipping"){ let freeship_array = $.parseJSON(value['freeship_value'].slice(0,-2)+"}"); let current_currency_freeshipval = parseFloat(freeship_array[Shop.values.currency]); let freeship_position = value['freeship_position']; //var html_freeship = $(''+freeship_value+''+freeship_currency_text+''); var html_freeship = ''+current_currency_freeshipval+' '+Shop.values.currency+''; if(freeship_position=="after_phrase"){ $(".hotinfo_phrase_"+index).html($(".hotinfo_phrase_"+index).html()+" "+html_freeship); }else if(freeship_position=="before_phrase"){ $(".hotinfo_phrase_"+index).html(html_freeship+" "+$(".hotinfo_phrase_"+index).html()); } } }); } } APIloader(); //obsluga zawijania tekstu $(window).resize(function(){ let hotinfo_height = $("#MX_hotinfo").outerHeight(true); if(fixed==1){ if(bottom_position == 1) //jesli na dole to fixed od dolu { $("body").css("padding-bottom",hotinfo_height+"px"); }else{ $("body").css("padding-top",hotinfo_height+"px"); } } }); let hotinfo_height_initial = $("#MX_hotinfo").outerHeight(true); if(fixed==1){ if(bottom_position == 1) //jesli na dole to fixed od dolu { $("body").css("padding-bottom",hotinfo_height_initial+"px"); }else{ $("body").css("padding-top",hotinfo_height_initial+"px"); } } $("#MX_hotinfo").css("height","auto"); setTimeout(function(){ $(window).trigger("resize"); },200); //obsluga a'la slick var checkExist = setInterval(function() { if ($('.k_phrases > a:first').length) { $('.k_phrases > a:first').show(); //pokaz pierwszy element var counter = 0; $(".k_phrase").each(function(){ //sprawdz ile jest elementow hotinfo counter++; }); if(counter>1){ //jesli jest wiecej niz 1 element to uruchom karuzele setInterval(function() { $('.k_phrases > a:first') .fadeOut(200) .next() .delay(200) .fadeIn(200) .end() .appendTo('.k_phrases'); }, timeshowed); } clearInterval(checkExist); } }, 100); //obsluga licznika do darmowej dostawy function k_recalculate_freeship(freeship_value){ var diff = false; var freeship = parseFloat(freeship_value); var basket = frontAPI.getBasketInfo({ lang: 'pl_PL', // optional currency: Shop.values.currency // optional }); let basket_val = basket["basket"]["sum_products_float"]; diff = freeship - basket_val; if(isNaN(diff)){ return false; }else if(diff<=0){ return -1; }else{ return diff.toFixed(2).toString().replace(".",","); } } var check_freeship_hotinfo = setInterval(function() { if ($('.k_hotinfo_freeship_value').length) { $(".k_hotinfo_freeship_value").each(function(){ var diffrence = k_recalculate_freeship($(this).text().replace(",",".")); if(diffrence==-1){//prog przekroczony handle = $(".k_hotinfo_freeship").data("freehandle"); $(handle).html($(".k_hotinfo_freeship").data("freetext")); }else if(diffrence==false){//error $(this).text(""); console.log("[HOTINFO]Error on recalculating free Shipping"); }else{//podliczenie progu poprawne $(this).text(diffrence); } }); clearInterval(check_freeship_hotinfo); } }, 500); } //end if enabled });